Cấu trúc một trang HTML
Giới thiệu HTML
HTML là ngôn ngữ chủ đạo để xây dựng trang web, nó mô tả cách thức một trang web hiển thị như thế nào trong một trình duyệt.
HTML
Web server
Web server và địa chỉ của web server : các trang web mà người sử dụng có thể truy cập được trên Internet được lưu trữ trên một máy tính đặc biệt được gọi là web server. Mỗi web server được định danh bằng một địa chỉ có dạng:
Webblog
Webblog (còn gọi là blog) là một ứng dụng dựa trên nền tảng của web, còn gọi là trang web cá nhân dùng để tạo nhật ký trực tuyến, có thể trao đổi thông tin. Tiền thân của blog là các forum (diễn đàn trực tuyến). Ngày nay có nhiều hãng phần mềm cũng đã xây dựng các server phục vụ xây dựng webblog.
RSS
RSS là từ viết tắt của Really Simple Syndication (dịch vụ cung cấp thông tin cực kỳ đơn giản), dịch vụ này cho phép người sử dụng tìm kiếm thông tin cần quan tâm và đăng ký để được gửi thông tin đến trực tiếp.
Website
Mỗi trang web đơn lẻ được viết bằng html gọi là Web Page. Tập hợp nhiều trang web đơn lẻ, thành một trang web lớn, có chung tên miền, được gọi là Website