GIỚI THIỆU WEBSITE

  • Trang thông tin tự học vi tính dành cho người Việt. Gồm những Modul được biên soạn theo chương trình Trung Cấp, Cao đẳng do Tổng cục Dạy nghề ban hành. Bên cạnh đó là những bài viết từ kinh nghiệm giảng dạy thực tế của tác giả theo từng chủ đề nhằm rèn luyện kỹ năng, nâng cao tay nghề cho người học.
  • PHUONG THY